Friday, November 5, 2010

Khaak se uthe hain hum...hai arsh ko parwaaz,
yeh baad-e-mukhalif hi JEET, ab apni raah-numaa hogi..