Friday, November 5, 2010

is hijr' ke tasavur se dil khauf zada hai,
lekar sahaara khamoshi ka, par main chal pada hoon..