Saturday, October 2, 2010

baandh rakha hai zubaan ko zanjeeron se,
ab shikayat hai unhe ki aankhein bolti hain